Patryk Zakrocki

Musician, improviser, composer, sound artist

Born in 1974 in Warsaw. He currently plays viola, guitars, oscillators and electric mbira. Main current projects are: Polski Piach, Leggerezza, Spontaneous Chamber Music, SzaZa, and co-creates two unique projects of his own conception: Gabinet Ucha Wewnętrznego / The Inner Ear Massage Parlor and Kino Dźwięku / Sound Cinema.

He passionately conducts improvising orchestras and choirs, works with chamber and electroacoustic music, and pushes the possibilities of audio drama. Patryk Zakrocki released 16 albums with his music, including four solo works. He’s got some awards for his music. Aside from countless shows in Europe, he also performed in USA, Island, Uruguay, Israel, Egypt, Iran, Iceland, China and several times in Japan.

Ur. 1974. Warszawiak z Ursynowa, edukację muzyczną rozpoczął w wieku 5 lat od lekcji gry na pianinie, a następnie gry na skrzypcach w szkole muzycznej, z której po 6 latach został wyrzucony. W ten sposób zakończył etap edukacji klasycznej i zajął się agresywnym graniem na gitarze elektrycznej, którą porzucił po 12 latach, aby zadebiutować w 1998 roku albumem elektroniczno breakbitowym Meoma. W tym czasie powrócił do skrzypiec, traktując je jako akustyczny generator fal dźwiękowych w zespole TUPIKA. Dzięki uprzejmości profesora Bogusława Schaeffera studiował u niego kompozycję nowoczesną przez 3 lata.

Tworzył rozmaite projekty: minimalistyczną elektroakustykę EA, akustyczne trio Tupika i Galimadjaz Trio, trio perkusyjne Kallerumpa, słuchowiskowy Zakład Produkcji Dźwięku, eksperymentalny elektroniczny duet Normal Bias, muzykoterapeutyczny Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego i najszerzej znany duet SzaZa zajmujący się łączeniem muzyki z innymi sztukami. Obecnie prowadzi zespół Polski Piach, który łączy pulsację bluesową ze współczesną kameralistyką. Oprócz tego współtworzy Leggerezza i Spontaneus Chamber Music.

Jest pomysłodawcą i twórcą Kina Dźwięku – miejsca do zanurzania się w słuchaniu. Otrzymał kilka ciekawych nagród i wyróżnień za muzykę do przedstawień teatralnych i filmów. Obecnie gra ponownie na gitarze, altówce, oscylatorze i elektrycznej mbirze, dyryguje zespołami improwizatorów i wymyśla muzykę do filmów i spektakli.

11 wybranych osiągnięć:
1. Zespół Polski Piach
Zespół Polski Piach - prawdziwy, przyjacielski zespół- marzenie. Jesteśmy akustycznym trio w składzie: Patryk Zakrocki - gitara akustyczna, Piotr Mełech – klarnet basowy i Piotr Domagalski – basetla.
Muzyka, którą się zajmujemy to połączenie tradycyjnego, korzennego bluesa, współczesnej kameralistyki i muzyki polskiej.
Amerykański portal Northern Blues Music określił to w ten sposób: "Very nice indeed. Blues as if Penderecki was writing blues"
2. SzaZa gra filmy Polańskiego
Wieloletni duet przyjacielsko-muzyczny z klarnecistą Pawłem Szamburskim niejednokrotnie podejmował komponowanie muzyki do tańca, teatru i obrazu, jednak największym sukcesem okazało się zamówienie festiwalu UNSOUND na muzykę do etiud studenckich Romana Polańskiego. Repertuar ten był prezentowany dziewięciokrotnie w USA, kilkunastokrotnie w Japonii, oraz Urugwaju, Norwegii, Islandii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, wielokrotnie w Polsce i jest wykonywany do dzisiaj na rozmaitych festiwalach filmowych
2001-2020
3. IMPROWIZACJE
Droga instrumentalisty-improwizatora to samorozwój i spotkania, koncerty i projekty solo i grupowe. Grałem z Arturem Majewskim, Marcinem Olakiem, Kazuhisą Uchihashim, Tetuzim Akiyamą, Fredem Frithem, Maciem Morettim, KIO, WIO, Agustim Fernandezem, Rafałem Mazurem, Michaelem Zerangiem i wielu innymi wspaniałymi muzykami.
Występowałem na Tokyo Jazz Festival, Ad Libitum, MontMusic Festival i innych.
4. Z.P.D. ZAKŁAD PRODUKCJI DŹWIĘKU
Domowa manufaktura muzyczna produkująca miniaturowe, kunsztowne słuchowiska, dźwięki niemożliwe, własne mechanizmy pozytywkowe, instalacje dźwiękowe itp.
We współpracy z Wojciechem Marcem, obecnie reżyserem dźwięku NOSPR, cofaliśmy i zatrzymywaliśmy czas, gotowaliśmy kościelne organy, uczyliśmy języków obcych w czasach Jagiellonów itp. 2005-2009
5. GABINET MASAŻU UCHA WEWNĘTRZNEGO
Autorski projekt łączący muzykoterapie z awangardą muzyczną - duet z multiinstrumentalistą i kontrabasistą Jackiem Mazurkiewiczem. Istota GMUW były koncerty dla jednego słuchacza w formie masaży dźwiękowych. Wykonaliśmy około 300 zabiegów.
6. KINO DŹWIĘKU / SOUND CINEMA
Autorski projekt kina bez obrazu – miejsca do obserwacji dźwięków. Projekt zrealizowany na zamówienie Europejskiego Kongresu Kultury, prezentował przekrój sztuki akuzmatycznej, elektroakustycznej, słuchowiska i field recordingu od pierwszych tego typu utworów na świecie do współczesnych, zamówionych specjalnie dla Kina Dźwięku kompozycji.
Po sukcesie pierwszej odsłony, projekt dało się zrealizować jeszcze trzykrotnie we współpracy z NFM we Wrocławiu
(1) European Culture Congress - Wrocław, Poland (2011)
(2) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland (2013)
(3) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland (2015)
(4) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland
7. MARTIAN LANDSCAPES (26'58'')
Autorska kompozycja na instrumenty elektroniczne, perkusyjne i dęte – napisana i wykonana samodzielnie. Znaczące wykonania to wykonania wielokanałowe podczas Europejskiego Kongresu Kultury oraz na festiwalu
(1) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland (2013)
(3) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland (2015)
oraz wydana jako album
CD Böłt records, 2013
8. Albumy solowe
"Prace z Obrazkiem", "Osmędeusze" i "Postpandemic music" - albumy z autorską muzyką kameralną i eksperymentalną.
CD Monotype i Böłt records, 2006-2020
9. Cykl koncertów muzyki improwizowanej GALIMADJAZ w klubie Jazzgot
Cykl mojego pomysłu i prowadzony przeze mnie, dwuletni cykl środowych koncertów, prezentujących za każdym razem innych muzyków w niepowtarzających się składach. Wydarzenie to stworzyło własną publiczność i było szeroko komentowane w mediach branżowych. Cykl ten przyczynił się do skrystalizowania Warszawskiej Sceny Niezależnej i w konsekwencji pomógł w utworzeniu stowarzyszenia LADO ABC.
1999-2002, klub Jazzgot Warszawa
10. Tupika
Przyjacielski kolektyw, akustyczne trio w składzie Paweł Szamburski – klarnet, Norbullo Kontrabacz – kontrabas i Patryk Zakrocki – skrzypce. Połączenie delikatności akustycznego trio i żywiołowości młodych improwizatorów. Warszawska legenda.
11. Meoma
Autorski aulbum z muzyką IDM, muzyka elektroniczną z partiami instrumentów akustycznych: kwartet smyczkowy, tabla, didgeridoo, gitara i inne.
W recenzji Rafała Księżyka określona jako pierwsza płyta z inteligentną muzyką elektroniczną w Polsce.
CD CPT Sparky / Selles records 1998
11 selected accomplishments:
1. Polski Piach
A true dream team of friends: the trio features Patryk Zakrocki on acoustic guitar, Piotr Mełech on bass clarinet and Piotr Domagalski on basolia.
Their music is a blend of traditional primal blues and contemporary chamber music as well as Polish folk music.
Northern Blues Music (an American music portal) described this combination as follows: "Very nice indeed. Blues as if Penderecki was writing blues".
2. SzaZa plays Polanski
The duo, formed years ago with fellow musician and friend, Paweł Szamburski (clarinet), has created music for numerous dance performances, theatre plays, and films. However, it was our music to Polanski's student shorts – commissioned by the UNSOUND Festival – that proved to be our greatest success. We presented this program nine times in the USA, over ten times in Japan, as well as in Uruguay, Norway, Iceland, France, Germany, Great Britain, Ireland, many times in Poland – and we perform it to this day on various film festivals.
2001–2020
3. IMPROVISATION
the path of an improvising musician consists of self-development and encounters with people, of solo concerts and projects, and collective activity. I have played with Artur Majewski, Marcin Olak, Kazuhisa Uchihashi, Tetuzi Akiyama, Fred Frith, Macio Moretti, KIO, WIO, Agusti Fernandez, Rafał Mazur, Michael Zerang and many other great musicians.
I performed at Tokyo Jazz Festival, Ad Libitum, or MontMusic Festival, among others.
4. Z.P.D. ZAKŁAD PRODUKCJI DŹWIĘKU / SOUND PRODUCTION PLANT
Domowa manufaktura muzyczna produkująca miniaturowe, kunsztowne słuchowiska, dźwięki niemożliwe, własne mechanizmy pozytywkowe, instalacje dźwiękowe itp.
We współpracy z Wojciechem Marcem, obecnie reżyserem dźwięku NOSPR, cofaliśmy i zatrzymywaliśmy czas, gotowaliśmy kościelne organy, uczyliśmy języków obcych w czasach Jagiellonów itp.
2005-2009
5. GABINET MASAŻU UCHA WEWNĘTRZNEGO / INNER EAR MASSAGE PARLOUR
An original project combining music therapy with avant-garde music: a duo with multi-instrumentalist and double-bassist Jacek Mazurkiewicz. The idea was to perform concerts for one single listener, in the form of sound massage.
We performed around 300 sessions.
6. KINO DŹWIĘKU / SOUND CINEMA
imageless cinema, a space devoted to the observation of sound. This original project was commissioned by the European Culture Congress, and presented a whole range of musical genres, from acousmatic art, electroacoustic music, radio play to field recording, from first such pieces to have ever been composed, to contemporary pieces, created specially for the Sound Cinema.
After the success of the first edition, we had the opportunity to realise the project three more times, in collaboration with the National Forum of Music in Wroclaw.
(1) European Culture Congress - Wrocław, Poland (2011)
(2) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland (2013)
(3) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland (2015)
(4) Musica Electronica Nova - Wrocław, Poland
7. MARTIAN LANDSCAPES (26'58'')
Original composition for electronic, percussion and wind instruments, written and performed by the author. Its most important performances include multi-channel renditions at the European Culture Congress, and at Musica Electronica Nova in Wroclaw in 2013 and 2015. It was also released in the form of an album, with Bôłt Records (2013).
8. SOLO ALBUMS
"Prace z Obrazkiem", "Osmędeusze" and "Postpandemic music" - albums featuring original experimental and chamber music, released in the years 2006–2020 with Monotype and Bôłt.
9. GALIMADJAZ
Cycle of improvised music concerts held at Jazzgot club on Wednesdays, over the course of two years, curated and organised by Patryk Zakrocki. Each event presented different musicians and a different line-up. The cycle built a loyal audience and was widely discussed in industry media. Moreover, it facilitated the formation of Warszawska Scena Niezależna (Warsaw Independent Scene) and consequently contributed to the creation of LADO ABC association.
Jazzgot club, 1999–2002
10. Tupika
A collective of friends, an acoustic trio featuring Paweł Szamburski on clarinet, Norbullo Kontrabacz on double bass and Patryk Zakrocki on violin; a blend of delicate acoustic sound and the young improvisers' vibrant energy. A true Warsaw legend.
11. Meoma
Original album with IDM; electronic music featuring acoustic instruments, such as string quartet, tabla, didgeridoo, guitar and others. In Rafał Księżyk's review it was described as the first album with intelligent electronic music to be ever recorded in Poland.
CD CPT Sparky / Selles Records 1998