Zakład Produkcji Dźwięku

profesor

ZPD *słuchowiska tworzy duet: Wojciech Marzec i Patryk Zakrocki wg najpiękniejszych pomysłów Wojciecha Marca
*pozytywki, instrumenty, udźwiękowienia filmowe i instalacje dźwiękowe buduje Patryk Zakrocki wg inspiracji i pomysłów Profesora Ripplemarka

DSC09492

Zakład Produkcji Dźwięku to prywatna pracownia muzyki i form audytywnych, mająca aspiracje być dużym zakładem wytwórczym. Forma ta wyraża tęsknotę za produkcją z duszą, potem i krwią, 200% normy itp.. Brak działu precyzyjnego planowania i projektowania technicznego zastępujemy wyobraźnią, nowoczesna technologia pozwala na przeprowadzenie linii produkcyjnej nawet na wysokości 6 piętra, a odwaga na nieposzanowanie praw rynku. Jesteśmy szczęśliwi i stwarzamy.

Zakład Produkcji Dźwięku produkuje intencjonalne wypełnienia akustyczne form czasoprzestrzennych uchwytne w indywidualnej percepcji słuchowej. Każda forma składa się z przedformia, śródformia i zaformia, zaś drgania mechaniczne będące ugruntowaniem bytowym jej wypełnienia kształtowane są za pomocą konwencjonalnych urządzeń elektroakustycznych w obszarze częstotliwości od 20 do 22500 Hz. Wypełnienia posiadają sens i są na ogół bliższym lub dalszym aproksymatem treści wytwarzanych w standardowym przebiegu audialnej percepcji rzeczywistości. Jakkolwiek niektóre mogą wydać się bardzo sugestywne, to nie mają one charakteru dokumentalnego, a raczej fikcyjny. Tym samym Rada Zakładowa w osobach Patryka Zakrockiego i Wojciecha Marca nie ponosi odpowiedzialności karnej za żadną niekonsekwencję przedmiotową produktu ujawnioną w konfrontacji jego treści ze światem, ani w ogóle za jego prawdziwość lub nieprawdziwość (przyjmując definicję prawdy Alfreda Tarskiego).

Prof. Ripplemark

prof. Ripplemark

filozof dźwięku, znawca i miłośnik muzyki, wielokrotnie nagradzany oklaskami, cmokaniem i szelestem. Jest autorytetem w dziedzinie udźwiękawiania animacji. Swój czas dzieli między pracę naukowa, polegającą na poszerzaniu obecnego stanu wiedzy w zakresie akustyki, a wyprawy w poszukiwaniu nieznanych dźwięków, których ogromną kolekcją wzbogacił magazyny Zakładu. Szerzej znany jako propagator hasła słuchaj uchem a nie brzuchem, promującego aktywne delektowanie się dźwiękiem.
Jest autorem wielu ważkich dzieł i rewolucyjnych tez, lecz wrodzona skromność nie pozwala mu ujawniać własnych zasług.

Linki

https://soundcloud.com/zak-ad-produkcji-d-wi-ku

IMG_9109
IMG_4008