Info / Bio

patryk-zakrocki-portret

Lubię słuchać.

Lubię redukować całą przebogatą historię muzyki i jej szczytowe osiągnięcia do fenomenu jakim jest podrażnianie narządu słuchu za pomocą fal akustycznych.
Fal poukładanych w wyrafinowane bukiety przez specjalistów, którzy poświęcają temu życie. Drgania rozchodzące się w ośrodku sprężystym, odbijają się od przeszkód. Jak my lubimy te drgania! Mogą być drogą do wzbudzania emocji lub czysto intelektualnej satysfakcji.
Albo słuchanie fal poukładanych przez okoliczności – akustyczny obraz świata.Pejzaże albo zdarzenia dżwiękowe, którym to słuchacz może nadać formę utworu, odnajdując relacje muzyczne pomiędzy dźwiękami.
Dźwięk – ile niesie informacji nawet krótki, pojedynczy dźwięk. Jestem zwolennikiem koncepcji anegdoty wg Luca Ferrari, ale bardzo ważne wydaje mi się umieć słyszeć uwolnione od znaczeń objekty dźwiękowe Pierra Schaeffera. Nie tylko po to żeby badać proporcję szumu i charakter tonów ale żeby znajdować swój stosunek emocjonalny do czystego fenomenu dźwiękowego.
Lubię prawdziwe dźwięki, wydobywające się z prawdziwych, istniejących fizycznie obiektów – instrumentów (Ludzie specjalnie je budują! niekiedy jeden instrument powoduje tylko jeden określony dźwięk), głosów i oczywiście dźwięków natury. Czy również odgłosów cywilizacji? Tak, basowe drony generowane przez rozgrzewane silniki samolotów to piękne fale o długich okresach, lubię też gwar – odgłosy życia ulicy w starych częściach miast, pozbawionych piętna motoryzacji. W odgłosach natury jest ciekawszy szum, bardziej miękki i bogatszy.
Kiedy słucham, sam kreując muzykę z dźwięków którę słyszę, i porównuję to do ludzkich kompozycji- stworzonych specjalnie i ujętych w wyrafinowane formy, zauważam intencję. Wydaje mi się ona najważniejszą różnicą. I najważniejszym powodem do publikowania muzyki. Jeśli nie tworzenie z intencją i w tym stanie, kiedy naprawdę muzyka sama płynie, to po co? Po cóż byłoby marnować tyle środków, energii i czasu na układanie tych fal akustycznych i czasu na słuchanie tych układanek?
Przecież słuchanie zajmuje czas, bo dźwięki żyją w czasie i to jest w ich naturze fascynujące. Można dzięki ich istnieniu obserwować bardzo precyzyjnie istotę czasu: nieobecność i nagle obecność i znów nieobecność.

Lubię słuchać czasu.

Patryk Zakrocki

Muzyk, improwizator, kompozytor, artysta dźwiękowy (ur. 1974 r. w Warszawie). Obecnie gra w duecie SzaZa i z gitarzystą Marcinem Olakiem, na skrzypcach lub altówce, oscylatorze i elektrycznej mbirze, zmienia melodyjki w starych pozytywkach i współtworzy dwa wyjątkowe projekty własnego pomysłu: Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego i Kino Dźwięku.

Patryk Zakrocki zajmuje się muzyką kameralną, elektroakustyczną i szeroko pojętym słuchowiskiem. Dyryguje zespołami improwizatorów i sam improwizuje i komponuje. Opublikował 12 albumów płytowych, w tym dwa solowe. Jest autorem muzyki do spektakli teatralnych i filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych, krótkometrażowych i niemych. Wśród tych ostatnich znalazły się etiudy studenckie Romana Polańskiego, filmy eksperymentalnie Themersonów i animacje lalkowe Władysława Starewicza. Autorska ścieżka dźwiękowa napisana do obrazów, poza licznymi pokazami w Europie, była do tej pory prezentowana w Stanach Zjednoczonych, Islandii, Urugwaju, Chinach i Japonii.

Patryk Zakrocki prowadził cykl koncertów Galimadjaz, współtworzył „Inwazję dźwięku” w Zachęcie, prowadził znany ze słuchowisk Zakład Produkcji Dźwięku. Jako improwizator wystepował z Pawłem Szamburskim, Fredem Frithem, Kazuhisa Uchihashi, Tetuzi Akiyama, Norbertem Kubaczem, Raphaelem Roginskim, Michałem Górczyńskim, Noelem Ackchote, Paulem Brody, Alanem Bernem, Maciem Morettim, Hubertem Zemlerem, Michaelem Zerangiem i wieloma innymi wybitnymi muzykami!

Wybrane prace

„Obłokami” kompozycja elektroakustyczna na zamówienie NFM Musica Electronica Nova 2015, Kolekcje – zamówie nia kompozytorskie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzyka Filmowa

„Hel -psycho thriller by Amondo films”

Albumy autorskie

Patryk Zakrocki „Osmędeusze czyli ulotności i bazgroły wg Mirona Białoszewskiego”
CD Bółt 2014 (słuchowisko)

Patryk Zakrocki „Martian Lanscapes”
CD Bolt records 2013 (kompozycja SF)

Patryk Zakrocki „Prace z obrazkiem”
CD Monotyperecords 2006(muz. kameralna i filmowa).

Albumy zespołowe

Lost Education „Book of dreams” Hanna Piosik, Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki
CD Lado abc 2017

„Warsaw Improvisers Orchestra live at CSW” first set conducted by Patryk Zakrocki, second set conducted by Ray Dickaty 2016 CD Fundacja Sluchaj

Zakrocki Olak Wielecki „Spontaneus Chamber Music vol 1”
CD Sluchaj 2016
„Spontaneus Chamber Music vol 1”

SzaZa „Przed Południem Przed Zmierzchem” Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki
CD Lado abc 2009

Tupika „Broń rasowego marzenia”
CD Wyd. LadoABC 2006
„my space tupika”

Zaklad Produkcji Dźwięku „audio mental notes”
CD – 12 słuchowisk i trzy utwory elektroakustyczne;
wyd. Bęc-zmiana 2005
„http://www.zaklad.org”

EA „ol” CD – muzyka elektroakustyczna;
wyd. Mystery Sea 2003

EA „11?00” EP- muzyka elektroakustyczna;
wyd. Drone 2002

Galimadjaz „muzyka identyczna z naturalną”
CDR – improwizowana muzyka kameralna;
wyd. Katiusza POP, 2002

EA „R” CD – muzyka akuzmatyczna (dźwięki otoczenia)
wyd. Ignis 2002

EA „~.” CD – improwizowana muzyka elektroakustyczna;
wyd. Staalplaat/Opencircuit 2000

EA CD – improwizowana muzyka elektroakustyczna;
wyd. Cpt. Sparky 1999

MEOMA „” CD – muzyka elektroniczna;
wyd. Cpt. Sparky 1998

+galimadjaz trio „koncert z galerii off”
netlabel http://www.iskry.net

+trio Kossak/Wypych/Zakrocki „7improwizacji”
netlabel http://www.iskry.net

Projekty inne

Kino Dźwięku – Sound Cinema pomyslodawca i kurator – dyr. artystyczny
realizacja ECC 2011, MEN 2013

Przygotowanie i współudział w wystawie „inwazja Dźwięku” galeria Zachęta 2009

Plan zanikania Ekspozycji i słuchowisko dla projektu „poszliśmy do Croatan” R. Rumasa i D. Muzyczuka. Gdańsk 2008, instalacja -komnata -interaktywne sluchowisko wielokanalowe „miedzy uszami” Zaklad Produkcji Dzwieku [Marzec, Zakrocki]
www.gonetocroatan.com

Projekty cykliczne

„GALIMADJAZ”
kierownictwo artystyczne i prowadzenie autorskiego projektu w klubie Jazzgot, Warszawa 2000/2002 (cotygodniowe koncerty muzyki improwizowanej
http://galimadjaz.patrykzakrocki.com

„NowaMuzykaImprowizowana”
Centrum Kultury Łowicka, Warszawa 1999/2000

Nagrody i dotacje

*Dotacja na projekty artystyczne w roku 2010 i 2012 dla SzaZa Szamburski/Zakrocki, Miasto Stołeczne Warszawa

*Nagroda Ministra Kultury za muzykę do spektaklu „Utwor Sentymentalny dla Aktorów” 2009

*wyróżnienie za muzykę SzaZa Szamburski/Zakrocki i Grand Prix „Utwor Sentymentalny dla Aktorów” Kontrapunkt 2009 Szczecin

*2 Nagroda za kompozycję na Międzynarodowym konkursie kompozytorskim w Poznaniu za utwor „Fabryka Cukierków” Poznań 2006

*Nagroda za muzyke oryginalną za Teatr TVP „Fryzjer”na Festiwalu Dwa Teatry. Sopot 2004