Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego

gmuw

GMUW tworzy duet: Profesor Doktor Zakrocki i Doktor Profesor Mazurkiewicz
*Obaj profesorowie postępują w duchu nauk ich mentora Profesora Ripplemarka i wykonują ściśle jego zalecenia.

IMG_0367

Gabinet masażu ucha wewnętrznego to projekt szarlatański, mieszający prawdę z fikcją, absurd i groteskę z profesjonalnym traktowaniem rzeczy serio. Odwołując sie do tradycji szamanów i cyrulikow odnajdujemy głębokie związki między medycyną a muzyką, uzdrawianiem przez słuchanie. Nasze działanie jest różne od podejscia muzykoterapeutów, ale nie zamykamy się na wiedzę i inspiracje plynące z tej dziedziny. Jako szarlatani jesteśmy rozgrzeszeni i wolni, jako ludzie o dobrych sercach mamy jak najlepsze intencje. Zgodnie z nauką prof. Ripplemarka gramy i uzdrawiamy – zarówno innych jak i siebie!

Linki

GMUW Facebook